Internationellt arbete

Kommunens internationella arbete har som mål att utveckla Falköping och är en av framgångsfaktorerna i förverkligandet av visionen om Det Goda Livet.

En hållbar lokal utveckling bygger på samverkan med omvärlden och fokus i vårt internationella arbetet är att utveckla samhället, det lokala näringslivet och den kommunala organisationen.

Vår landsbygdsutvecklare Niclas Fällströms arbetsmetoder har gått på export till Italien i EU-projektet Rural European Network.

Våra arbetsmetoder är:

  • Projekt finansierade av exempelvis EU eller Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.
  • Medlemskap i internationella organisationer och nätverk.
  • Vänortssamarbete med Mariagerfjord (Danmark), Lier (Norge), Kokemäki (Finland) och Fontanellato, Italien.