Politiska partier

Falköpings kommun styrs av valda politiker som beslutar om kommunens budget och organisation. Genom allmänna val vart fjärde år väljer medborgarna den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

I kommunstyrelsen och övriga nämnder finns motsvarande mandatfördelning. De flesta politiker är fritidspolitiker och har annat arbete.

I Falköpings kommun arbetar tre politiker på heltid:

  • Adam Johansson (M)
    kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
  • Karola Svensson (C)
    1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
  • Ingvor Bergman (S)
    oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

På vår webbplats kan du se hur kommunen är organiserad, vilka beslut som fattats, vilka som ingår i de olika nämnderna och deras adressuppgifter.

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dig. En levande politisk diskussion och dialog med medborgare och andra som berörs är en förutsättning för en fungerande demokrati.