Nämnder

Den kommunala verksamheten i Falköpings kommun är fördelade på olika nämnder. Två av dessa i samverkan med andra kommuner. Utöver dessa finns även en valnämnd.

Nämnder i samverkan med andra kommuner

  • Nämden för Miljösamverkan östra Skaraborg
  • Nämnden för Samhällskydd Mellersta Skaraborg