• Information om coronaviruset covid-19 Falköpings kommun följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förstärker insatserna vid behov.

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2020

Måndag 27 januari

kl. 18.30

Måndag 24 februari

kl. 18.30

Måndag 30 mars

kl. 18.30

Måndag 27 april

kl. 17.00

Måndag 25 maj

kl. 18.30

Måndag 29 juni

kl. 18.30

Måndag 31 augusti

kl. 18.30

Måndag 28 september

kl. 18.30

Måndag 26 oktober

kl. 9.00

Måndag 30 november

kl. 17:00