• Information om coronaviruset covid-19 Falköpings kommun följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förstärker insatserna vid behov.

Beredning för översyn av den politiska organisationen

Uppdraget för beredningen är att utreda och lämna förslag på hur den politisk organisation ska se ut för nästa mandatperiod 2023-2026.

Ledamöter

Pema Malmgren (M)

pema.malmgren@falkoping.se

Karola Svensson (C)

karola.svensson@falkoping.se

Britt-Marie Aronsson (KD)

britt-marie.aronsson@falkoping.se

Dag Högrell (L)

dag.hogrell@falkoping.se

Elisabeth Klang (V)

elisabeth.klang@falkoping.se

Anders Blom (MP)

anders.blom@falkoping.se

Fredy Neüman (S)

fredy.neuman@falkoping.se

Johanna Johansson (SD)

johanna.a.johansson@falkoping.se

Ersättare

Johan Eriksson (M)

johan.eriksson@falkoping.se

Hans johansson (C)

hans.johansson@falkoping.se

Göran Gynnemo (KD)

goran.gynnemo@falkoping.se

Lennart Falegård (L)

lennart.falegard@falkoping.se

Iowan Hedendahl (V)

iowan.hedendahl@falkoping.se

Camilla Funke (MP)

camilla.funke@falkoping.se

Susanne Berglund (S)

susanne.larsson@falkoping.se

Sonja Eriksson (SD)

sonja.eriksson@falkoping.se