• Information om coronaviruset covid-19 Falköpings kommun följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förstärker insatserna vid behov.

Anslagstavla för anslag och kungörelser

Här på den digitala anslagstavlan publiceras anslag/bevis och kungörelser.

Ett protokoll anslås

När ett protokoll anslås talar vi offentligt om att nu är protokollet justerat och det finns möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.