Politiska partier

Falköpings kommun styrs av valda politiker som beslutar om kommunens budget och organisation. Genom allmänna val vart fjärde år väljer medborgarna den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

I kommunstyrelsen och övriga nämnder finns motsvarande mandatfördelning. De flesta politiker är fritidspolitiker och har annat arbete.

I Falköpings kommun arbetar tre politiker på heltid:

  • Adam Johansson (M)
    kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
  • Karola Svensson (C)
    1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
  • Ingvor Bergman (S)
    oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

På vår webbplats kan du se hur kommunen är organiserad, vilka beslut som fattats, vilka som ingår i de olika nämnderna och deras adressuppgifter.

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dig. En levande politisk diskussion och dialog med medborgare och andra som berörs är en förutsättning för en fungerande demokrati.
  

Partigruppledare

Socialdemokraterna‌

Ingvor Bergman (S)

Telefon bostad 0515-149 44


Mobil 0706-48 35 77


Socialdemokraternas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Centerpartiet‌

Karola Svensson (C)

Mobil 0706-62 88 04
Centerpartiets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kristdemokraterna‌

Dan Hovskär (KD)

Telefon bostad 0515-817 88


Mobil 0707-39 09 05


Kristdemokraternas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Liberalerna‌

Annika Carp (L)

Telefon bostad 0515-150 92


Mobil 0703-65 82 97


Liberalernas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster