Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är lokal valmyndighet. Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, val till europarlamentet, samt folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras.  

Valnämnden ser bland annat till att det finns lokaler att rösta i, anställer röstmottagare och ansvarar för den första, preliminära räkningen av rösterna i vallokalerna på valnatten. Nedan presenteras ledamöterna i nämnden.

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden 1 januari 2015–31 december 2018.

Ledamöter

Parti

e-post

OrdförandeLisbeth Ek

(S)

lisbeth.ek@falkoping.se

Vice ordförandeJohanna Johansson

(SD)

johanna.a.johansson@falkoping.se

Fredy Neüman

(S)

fredy.neuman@falkoping.se

Susanne Larsson

(S)

susanne.larsson@falkoping.se

Sven Fransson

(C)

sven.fransson@falkoping.se

Carl-Magnus Folke

(KD)

carl-magnus.folke@falkoping.se

Johan Eriksson

(M)

johan.eriksson@falkoping.seErsättare

Parti

e-post

Åke Hedlund

(S)

ake.hedlund@falkoping.se

Christopher Münch

(SD)

christopher.munch@falkoping.se

Kovan Akrawi

(S)

kovan.akrawi@falkoping.se

Hanna Nord

(S)

hanna.nord@falkoping.se

Inger Eriksson

(C)

inger.a.eriksson@falkoping.se

Johan Dahlström

(KD)

johan.dahlstrom@falkoping.se

Roland Svensson

(M)

roland.svensson@falkoping.se