Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är kommunens organ för handhavande av kommunens fastigheter, väghållning där kommunen är väghållare, vatten- och avloppsfrågor, avfallshantering, lokalvård, transportcentral samt matproduktion, trafiksäkerhetsplanering och parkeringsövervakning m.m.

Ledamöter och ersättare i tekniska nämnden

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden 1 januari 2015–31 december 2018.

Johanna Svensson (S)
Ordförande

Wanja Wallemyr (C)
1:e vice ordförande

Ingrid A. Jarlsson

Christina Jorméus (M)
2:e vice ordförande


Ledamöter

Parti

e-post

OrdförandeJohanna Svensson

(S)

johanna.svensson@falkoping.se

1:e vice ordförandeWanja Wallemyr

(C)

vanja.wallemyr@falkoping.se

2:e vice ordförandeChristina Jormèus

(M)

christina.jormeus@falkoping.se

Kerstin Belfrage

(S)

kerstin.belfrage@falkoping.se

Lars Theng

(S)

lars.theng@edu.falkoping.se

Monica Janzon

(S)

monica.janzon@falkoping.se

Carl-Magnus Folke

(KD)

carl-magnus.folke@falkoping.se

Christopher Münch

(SD)

christopher.munch@falkoping.se

Roar Vesterengen

(-)

roar.vesterengen@falkoping.se

Roland Svensson

(M)

roland.svensson@falkoping.se

Göran Johansson

(V)

goran.johansson@falkoping.se

 


Ersättare

Parti

e-post

Kenneth Johansson

(S)

kenneth.a.johansson@falkoping.se

Eva-Marie Brorsson

(C)

eva-marie.brorsson@falkoping.se

Irene Almsparre

(M)

irene.almsparre@falkoping.se

Jenny Nieminen

(S)

jenny.nieminen@falkoping.se

Mohamed Husein

(S)

mohamed.husein@falkoping.se

Linda Antonsson

(S)

linda.antonsson@falkoping.se

Andreas Möller

(KD)

andreas.moller@falkoping.se

Jörgen Larsson

(SD)

jorgen.larsson@falkoping.se

Matti Kvist

(SD)

matti.kvist@falkoping.se

Inge Persson

(M)

inge.persson@falkoping.se

Åsa Lidèn

(MP)

asa.liden@falkoping.se