Socialnämnden

Socialnämndens ansvarsområde omfattar alla aktiviteter inom individ- och familjesomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård, integration samt bostadsanpassning.

Socialnämnden styrs främst av lagarna på det sociala området, socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Socialnämndens beredningsprocess 2015-2018PDF


Ledamöter och ersättare i socialnämnden

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden
1 januari 2015–31 december 2018.

Susanne Larsson (S)
Ordförande

Rune Lennartsson (C)
1:e vice ordförande

Ingrid A. Jarlsson

Ingrid A Jarlsson (M)
2:e vice ordförande


Ledamöter

Parti

e-post

OrdförandeSusanne Larsson

(S)

susanne.larsson@falkoping.se

1:e vice ordförandeRune Lennartsson

(C)

rune.lennartsson@falkoping.se

2:e vice ordförandeIngrid A. Jarlsson

(M)

ingrid.jarlsson@falkoping.se

Kovan Akravi

(S)

kovan.akravi@falkoping.se

Inga Turin

(S)

inga.turin@falkoping.se

Lisbeth Ek

(S)

lisbeth.ek@falkoping.se

Birgitta Lindh

(C)

birgitta.lindh@falkoping.se

Michael Kristiansson

(KD)

michael.kristiansson@falkoping.se

Ulla-Britt Merkell

(KD)

ulla-britt.merkell@falkoping.se

Maddelen Larsson

(-)

maddelen.larsson@falkoping.se

Helena Wig

(-)

helena.wig@falkoping.se

Elias Assio

(M)

elias.assio@falkoping.se

Iowan Hedendahl

(V)

iowan.hedendahl@falkoping.se

 

Ersättare

Parti

e-post

Arne Gunnarsson

(S)

arne.gunnarsson@falkoping.se

Christiane Uhle

(C)

christiane.uhle@falkoping.se

Sture Olsson

(M)

sture.olsson@falkoping.se

Camilla Sjöberg

(S)

camilla.sjoberg@falkoping.se

Dawood Khalaf

(S)

dawood.khalaf@falkoping.se

Anette Andersson

(S)

anette.b.andersson@falkoping.se

Zahra Igal

(C)

igal.zahara@falkoping.se

Yngve Karlsson

(C)

yngve.karlsson@falkoping.se

Carl-Magnus Folke

(KD)

carl-magnus.folke@falkoping.se

Christian Södergren

(-)

christian.sodergren@falkoping.se

Marita Ljus

(SD)

marita.ljus@falkoping.se

Dag Högrell

(L)

dag.hogrell@falkoping.se

Håkan Gerenmark

(MP)

hakan.gerenmark@falkoping.se