Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner

Nämnden svarar för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. I ansvaret ingår sotning och brandskyddskontroll. Nämnden har dessutom ansvaret för kommunens tekniska verkstad. Verksamhetsansvaret redovisas i särskilda handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande räddningstjänst

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare är valda för perioden
2017-2018.

Dan Hovskär (KD)
Ordförande

Ulla Hellberg (S)
Förste vice ordförande

Helena Qvick (S)
Andre vice ordförande

Ove Karlsson (S)
Tredje vice ordförande


Ledamöter

Parti

e-post

OrdförandeDan Hovskär

(KD) Falköping

dan.hovskar@falkoping.se

Förste vice ordförandeUlla Hellberg

(S) Skara

ulla.hellberg@skara.se

Andre vice ordförandeHelena Qvick

(S) Tidaholm

helena.qvick@falkoping.se

Tredje vice ordförandeOve Karlsson

(S) Götene

ove.karlsson@skara.se

Corry Thuresson

(S) Falköping

corry.thuresson@falkoping.se

Håkan Arnesson

(M) Falköping

hakan.arnesson@falkoping.se

Per-Erik Thurén

(S) Tidaholm

per-erik.thuren@falkoping.se

Johan Liljegrahn

(M) Tidaholm

johan.liljegrahn@falkoping.se

Mikael Ringqvist

(S) Skara

mikael.ringqvist@skara.se

Glenn Frost

(M) Skara

glenn.frost@skara.se

Tobias Davidsson

(S) Götene

tobias.davidsson@gotene.se

Andreas Wändahl

(L) Götene

andreas.wandahl@gotene.se
Ersättare

Parti

e-post

Inga-Maj Enequist

(C) Falköping

inga-maj.enequist@falkoping.se

Timo Niskanen

(S) Götene

timo.niskanen@gotene.se

Ann Svensson

(S) Skara

ann.svensson@skara.se

Othmar Fiala

(S) Tidaholm

othmar.fiala@falkoping.se

Kelesh Hussein

(S) Falköping

kelesh.hussein@falkoping.se

Maria Jern

(L) Falköping

maria.jern@falkoping.se

Malin Andersson

(S) Tidaholm


Ulf Persson

(C) Tidaholm

ulf.persson@falkoping.se

Marlene Zackrisson

(L) Skara

marlene.zackrisson@skara.se

Per Pålsson

(C) Skara

per.palsson@skara.se

Gun Gustafsson

(S) Götene

gun.gustafsson@gotene.se

Jan Fahlgren

(M) Götene

jan.fahlgren2@gotene.se