Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning svarar för att förverkliga kommunens kultur- och fritidspolitiska mål och stöder kultur- och fritidssektorn bl.a. genom samarbete med organisationer, föreningar och enskilda. Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för bibliotek, badverksamhet, kultur- och fritidsverksamhet, museiverksamhet samt en gemensam förvaltning.

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden
1 januari 2019–31 december 2022.

 

Göran Gynnemo (KD)
Ordförande

Henric Hagberg (S)
1:e vice ordförande

Morgan Billman (M)

Morgan Billman (M)
2:e vice ordförande


Ledamöter

Parti

e-post

Ordförande
Göran Gynnemo

(KD)

goran.gynnemo@falkoping.se

1:e vice ordförande
Henric Hagberg

(S)

henric.hagberg@falkoping.se

2:e vice ordförande

Morgan Billman

(M)

morgan.billman@falkoping.se

Marie Post

(S)

marie.beroun@falkoping.se

Kjell-Åke Johansson

(C)

kjell-ake.johansson@falkoping.se

Ingemar Gustavsson

(C)

ingemar.a.gustavsson@falkoping.se

Peter Nordheim

(KD)

peter.spangbergnordheim@falkoping.se

Anna-Brita Fransson

(L)

anna-brita.fransson@edu.falkoping.se

Milada Wurm

(SD)

milada.wurm@falkoping.se

Matti Qvist

(SD)

matti.kvist@falkoping.se

Scott Fahlström Schylander

(V)

Scott.fahlstromschylander@falkoping.seErsättare

Parti

e-post

Conny Persson

(KD)

conny.persson@falkoping.se

Sofia Selander

(S)

sofia.selander@falkoping.se

Margareta Warrén Stomberg

(M)

margareta.warrenstomberg@falkoping.se

Esgül Eroglu

(S)

esgul.eroglu@falkoping.se

Ahmed Doski 

(S)

ahmed.doski@falkoping.se

Krister Sjölin

(S)

krister.sjolin@falkoping.se

Joakim Hedin

(C)

joakim.hedin@falkoping.se

Kent Mossby

(M)

kent.mossby@falkoping.se

Eddie Wallin

(SD)

eddie.wallin@falkoping.se

Per Magnusson

(SD)

per.a.magnusson@falkoping.se

Anders Blom

(MP)

anders.blom@falkoping.se