Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning svarar för att förverkliga kommunens kultur- och fritidspolitiska mål och stöder kultur- och fritidssektorn bl.a. genom samarbete med organisationer, föreningar och enskilda. Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för bibliotek, badverksamhet, kultur- och fritidsverksamhet, museiverksamhet samt en gemensam förvaltning.

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden
1 januari 2019–31 december 2022.

 

Göran Gynnemo (KD)

Göran Gynnemo (KD)
Ordförande

Kelesh Hussein (S)
1:e vice ordförande

Morgan Billman (M)

Morgan Billman (M)
2:e vice ordförande