Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning svarar för att förverkliga kommunens kultur- och fritidspolitiska mål och stöder kultur- och fritidssektorn bl.a. genom samarbete med organisationer, föreningar och enskilda. Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för bibliotek, badverksamhet, kultur- och fritidsverksamhet, museiverksamhet samt en gemensam förvaltning.

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden
1 januari 2015–31 december 2018.

Allan Bjärkhed (KD)
Ordförande

Henric Hagberg (S)
1:e vice ordförande

Ingrid A. Jarlsson

Kent Mossby (M)
2:e vice ordförande


Ledamöter

Parti

e-post

OrdförandeAllan Bjärkhed

(KD)

allan.bjarkhed@falkoping.se

1:e vice ordförandeHenric Hagberg

(S)

henric.hagberg@falkoping.se

2:e vice ordförandeKent Mossby

(M)

kent.mossby@falkoping.se

Pal Seidler

(S)

pal.seidler@falkoping.se

Marie Post

(S)

marie.beroun@falkoping.se

Ann-Kristin Bergström Svahn

(S)

ann-kristin.svahn@falkoping.se

Kjell-Åke Johansson

(C)

kjell-ake.johansson@falkoping.se

Mantas Mazeitavicius

(-)

mantas.mazeitavicius@falkoping.se

Charlotte Nyberg

(-)

charlotte.nyberg@falkoping.se

Roger Sjödahl

(M)

roger.sjodahl@falkoping.se

Scott Fahlström Schylander

(V)

Scott.fahlstromschylander@falkoping.se

 


Ersättare

Parti

e-post

Debora Josefsson

(KD)

debora.josefsson@falkoping.se

Erica Lustigh

(S)

erica.lustigh@falkoping.se

Larry Geszti

(M)

larry.geszti@falkoping.se

Maia Nilsson

(S)

maia.nilsson@falkoping.se

Hassan Hussein

(S)

hassan.hussein@falkoping.se

Esgül Eroglu

(S)

esgul.eroglu@falkoping.se

Ingemar Gustavsson

(C)

ingemar.a.gustavsson@falkoping.se

Milada Wurm

(SD)

milada.wurm@falkoping.se

Maria Larsen

(-)

maria.larsen@falkoping.se

Anna-Brita Fransson

(L)

anna-brita.fransson@edu.falkoping.se

Anders Blom

(MP)

anders.blom@falkoping.se