Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden ansvarar för vuxnas lärande i olika former. Alla vuxna inom kommunen ska ges möjlighet att höja sin kunskapsnivå och sin kompetens för att främja personlig utveckling och anställningsbarhet samt öka möjligheterna till självförsörjning. Uppdraget är också att bidra till kompetensförsörjning i näringsliv och samhälle.

Ledamöter och ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden
1 januari 2015–31 december 2018.

Hans Johansson (C)
Ordförande

L-G Andersson (KD)
1:e vice ordförande

Ingrid A. Jarlsson

Pia Frisk Ragnar (M)
2:e vice ordförande


Ledamöter

Parti

e-post

OrdförandeHans Johansson

(C)

hans.johansson@falkoping.se

1:e vice ordförandeLars-Göran Andersson

(KD)

lars-goran.andersson@edu.falkoping.se

2:e vice ordförandePia Frisk Ragnar

(M)

pia.ragnar@falkoping.se

Niclas Hillestrand

(S)

niclas.hillestrand@falkoping.se

Lina Ahl

(S)

lina.ahl@falkoping.se

Jonas Karlsson

(S)

jonas.karlsson@falkoping.se

Helene Svensson

(S)

helene.svensson@falkoping.se

Maddelen Larsson

(-)

maddelen.larsson@falkoping.se

Helena Wig

(-)

helena.wig@falkoping.se

Emelie Brännmark

(M)

emelie.brannmark@falkoping.se

Inger Lilja

(V)

inger.lilja@falkoping.se

 


Ersättare

Parti

e-post

Hanna Johansson

(C)

hanna.a.johansson@falkoping.se

Anna Jonsson

(KD)

anna.jonsson@falkoping.se

Anders Brostrand

(M)

anders.brostrand@falkoping.se

Solveig Eriksson

(S)

solveig.eriksson@falkoping.se

Ingvor Arnoldsson

(S)

ingvor.arnoldsson@falkoping.se

Märtha Liljegren

(S)

martha.liljegren@falkoping.se

Yesim Göc

(S)

yesim.goc@falkoping.se

Christian Södergren

(-)

christian.sodergren@falkoping.se

Charlotte Larsen

(-)

charlotte.larsen@falkoping.se

Mahamed Abshir Dharar

(M)

mahamed.dharar@falkoping.se

Laila Blom

(MP)

laila.blom@falkoping.se