Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden har som övergripande mål att verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö.

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens frågor i samband med plan- och bygglagen, inklusive de lagar och andra föreskrifter som hör till denna lag, med undantag för översiktsplanering.

Byggnadsnämnden ansvarar även för fastställande och register över gatu- och kvartersnamn samt beslutar i ärenden om dispens från gällande strandskydd och utövar tillsynen över sådana strandskyddsområden.

Byggnadsnämnden ska följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning och ta de initiativ som behövs i frågor som rör planläggning, byggande och fastighetsbildning, lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet.

Byggnadsnämndens ansvar verkställs av stadsbyggnadsavdelningenlänk till annan webbplats som hör till kommunledningsförvaltningen.

Ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden 1 januari 2015–31 december 2018.

Dan Hovskär (KD)
Ordförande

Roger Lundberg (S)
1:e vice ordförande

Ingrid A. Jarlsson

Johan Eriksson (M)
2:e vice ordförande


Ledamöter

Parti

e-post

OrdförandeDan Hovskär

(KD)

dan.hovskar@falkoping.se

1:e vice ordförandeRoger Lundberg

(S)

roger.lundberg@falkoping.se

2:e vice ordförandeJohan Eriksson

(M)

johan.eriksson@falkoping.se

Inga-Lill Bergsten

(S)

inga-lill.bergsten@edu.falkoping.se

Corry Thuresson

(S)

corry.thuresson@falkoping.se

Sven-Olof Holgersson

(S)

sven-olof.holgersson@falkoping.se

Göte Andersson

(C)

gote.andersson@falkoping.se

Christopher Münch

(SD)

christopher.munch@falkoping.se

Roar Vesterengen

(-)

roar.vesterengen@falkoping.se

Pema Malmgren

(M)

pema.malmgren@falkoping.se

Lars Nordgren

(MP)

lars.nordgren@falkoping.se

 


Ersättare

Parti

e-post

Maria Bruckshaw

(KD)

maria.bruckshaw@falkoping.se

Bengt Lundkvist

(S)

bengt.lundqvist@falkoping.se

Sture Olsson

(M)

sture.olsson@falkoping.se

Ingvor Arnoldsson

(S)

ingvor.arnoldsson@falkoping.se

Ann-Gerd Milton

(S)

ann-gerd.milton@falkoping.se

Arne Ålebring

(S)

arne.alebring@falkoping.se

Börje Svensson

(C)

borje.svensson@falkoping.se

Arne Wig

(-)

arne.wig@falkoping.se

Jörgen Larsson

(SD)

jorgen.larsson@falkoping.se

Per Halldén

(M)

per.hallden@falkoping.se

Lena Karlsson

(V)

lena.karlsson@falkoping.se