Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskole- och fritidshemsverksamheten, skolbarnomsorgen, grundskolan, obligatoriska särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Inklusive det kommunala uppföljningsansvaret, den kommunala musikskolan och fritidsgårdsverksamheten.

Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden
1 januari 2015–31 december 2018.

Ingvor Bergman (S)
Ordförande

Eva Dahlgren (C)
1:e vice ordförande

Ingrid A. Jarlsson

Ed Kahrs (M)
2:e vice ordförande

Ledamöter

Parti

E-post

OrdförandeIngvor Bergman

(S)

ingvor.bergman@falkoping.se

1:e vice ordförandeEva Dahlgren

(C)

eva.dahlgren@falkoping.se

2:e vice ordförandeEd Kahrs

(M)

ed.kahrs@falkoping.se

Fredy Neüman

(S)

fredy.neuman@falkoping.se

Hanna Nord

(S)

hanna.nord@falkoping.se

Thomas Svensson

(S)

thomas.svensson@falkoping.se

Sofia Thuvesson

(C)

sofia.thuvesson@falkoping.se

Angela Joelsson

(KD)

angela.joelsson@falkoping.se

Britten Thoresen

(KD)

britten.thoresen@falkoping.se

Maddelen Larsson

(-)

maddelen.larsson@falkoping.se

Jonas Larsson

(SD)

jonas.larsson@falkoping.se

Adam Johansson

(M)

adam.johansson@falkoping.se

Helena Hallqvist

(MP)

helena.hallqvist@falkoping.se

 


Ersättare

Parti

E-post

Ann-Marie Ahlin Johansson

(S)

annmarie.ahlin.johansson@falkoping.se

Bengt Lennartsson

(C)

bengt.a.lennartsson@falkoping.se

Morgan Billman

(M)

morgan.billman@falkoping.se

Linda Almberg

(S)

linda.almberg@falkoping.se

Anna Bella Nordh Fahlqvist

(S)

anna-bella.nordh-fahlqvist@falkoping.se

Kelesh Hussein

(S)

kelesh.hussein@falkoping.se

Ingemar Gustavsson

(C)

ingemar.a.gustavsson@falkoping.se

Lovisa Wennerholm

(C)

lovisa.wennerholm@falkoping.se

Maria Bruckshaw

(KD)

maria.bruckshaw@falkoping.se

Mantas Mazeitavicius

(-)

mantas.mazeitavicius@falkoping.se

Tobias Thunell

(-)

tobias.thunell@falkoping.se

Maria Jern

(L)

maria.jern@falkoping.se

Elisabeth Klang

(V)

elisabeth.klang@falkoping.se