Nämnder

I Falköpings kommun finns åtta nämnder. Verksamheten i Falköpings kommun är fördelade på åtta nämnder. Till dessa nämder finns sju förvaltningar knutna. Två av dessa i samverkan med andra kommuner. Utöver dessa finns även en valnämnd.