Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunens personalutskott behandlar personalstrategiska frågor både i form av beslutsärenden och informationsärenden. Dessa rör kommunens fem fokusområden inom arbetsgivarområdet: arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet och mångfald, kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap samt lön och villkor.

Kommundirektören och personalchefen är alltid med som tjänstepersoner. Fyra gånger årligen sker mötena i samverkan och dialog med de fackliga organisationerna i den centrala samverkansgruppen.

Ledamöter och ersättare i personalutskottet

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden
5 november 2014 - 31 oktober 2018.

Ledamöter

Karola Svensson, ordförande (C)
karola.svensson@falkoping.se

Dan Gabrielsson (S)
dan.gabrielsson@falkoping.se

Lena Sjödahl (M)
anna-lena.sjodahl@falkoping.se

Dan Hovskär (KD)
dan.hovskar@falkoping.se

Johanna Johansson (SD)
johanna.a.johansson@falkoping.se

 

Ersättare

Hans Johansson (C)
hans.johansson@falkoping.se

Ingvor Bergman (S)
ingvor.bergman@falkoping.se

Anders Winlöf (M)
anders.winlof@falkoping.se

Allan Bjärkhed (KD)
allan.bjarkhed@falkoping.se

Christopher Münch (SD)
christopher.munch@falkoping.se