Arbetsutskottet

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. Ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska beredas av arbetsutskottet om beredning behövs.

När ärendet beretts ska arbetsutskottet lägga fram förslag till beslut i kommunstyrelsen. Arbetsutskottet kan självt fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar i sådana ärenden som särskilt delegerats till utskottet.

Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden
11 november 2014 – 31 oktober 2018.


Ledamöter

Parti

e-post

OrdförandeDan Gabrielsson

(S)

dan.gabrielsson@falkoping.se

Karola Svensson

(C)

karola.svensson@falkoping.se

Lena Sjödahl

(M)

lena.sjodahl@falkoping.se

Dan Hovskär

(KD)

dan.hovskar@falkoping.se

Johanna Johansson

(SD)

johanna.a.johansson@falkoping.se

 


Ersättare

Parti

e-post

Ingvor Bergman

(S)

ingvor.bergman@falkoping.se

Hans Johansson

(C)

hans.johansson@falkoping.se

Ingrid A. Jarlsson

(M)

ingrid.jarlsson@falkoping.se

Allan Bjärkhed

(KD)

allan.bjarkhed@falkoping.se

Christopher Münch

(SD)

christopher.munch@falkoping.se