Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en lednings- och en samordningsfunktion och ett övergripande ansvar för ekonomisk och fysisk planering, strategifrågor, näringsliv/sysselsättning, information, räddningstjänst, mark- och bostadsfrågor, kollektivtrafik m.m.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden
1 november 2014–31 oktober 2018.

Dan Gabrielsson

Dan Gabrielsson (S)
Ordförande

Karola Svensson

Karola Svensson (C)
1:e vice ordförande

Lena Sjödahl

Lena Sjödahl (M)
2:e vice ordförande

Ledamöter

Parti

E-post

OrdförandeDan Gabrielsson

S

dan.gabrielsson@falkoping.se

1:e vice ordförandeKarola Svensson

C

karola.svensson@falkoping.se

2:e vice ordförandeLena Sjödahl

M

lena.sjodahl@falkoping.se

Ingvor Bergman

S

ingvor.bergman@falkoping.se

Christopher Münch

SD

christopher.munch@falkoping.se

Niclas Hillestrand

S

niclas.hillestrand@falkoping.se

Ingrid A. Jarlsson

M

ingrid.jarlsson@falkoping.se

Susanne Larsson

S

susanne.larsson@falkoping.se

Dan Gabrielsson

S

dan.gabrielsson@falkoping.se

Johanna Johansson

SD

johanna.a.johansson@falkoping.se

Ed Kahrs

M

ed.kahrs@falkoping.se

Hans Johansson

C

hans.johansson@falkoping.se

Dan Hovskär

KD

dan.hovskar@falkoping.se

Annika Carp

L

annika.carp@falkoping.se

 

Ersättare

Parti

E-post

Vakant

S


Vakant

M


Vakant

S


Vakant

SD


Roger Lundberg

S

roger.lundberg@falkoping.se

Anders Winlöf

M

anders.winlof@falkoping.se

Johanna Svensson

S

johanna.svensson@falkoping.se

Wanja Wallemyr

C

vanja.wallemyr@falkoping.se

Hanna Wigh

-

hanna.wig@falkoping.se

Inger Lilja

V

inger.lilja@falkoping.se

Eva Dahlgren

C

eva.dahlgren@falkoping.se

Allan Bjärkhed

KD

allan.bjarkhed@falkoping.se

Vakant

L