Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en lednings- och en samordningsfunktion och ett övergripande ansvar för ekonomisk och fysisk planering, strategifrågor, näringsliv/sysselsättning, information, räddningstjänst, mark- och bostadsfrågor, kollektivtrafik med mera.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden
30 oktoberber 2018–31 oktober 2022.

Dan Gabrielsson (S)
Ordförande

Karola Svensson (C)
1:e vice ordförande

Adam Johansson (M)
2:e vice ordförande

Ledamöter

Parti

E-post

OrdförandeDan Gabrielsson

S

dan.gabrielsson@falkoping.se

1:e vice ordförandeKarola Svensson

C

karola.svensson@falkoping.se

2:e vice ordförandeAdam Johansson

M

adam.johansson@falkoping.se

Dan Hovskär

KD

dan.hovskar@falkoping.se

Jonas Larsson

SD

jonas.larsson@falkoping.se

Ingvor Bergman

S

ingvor.bergman@falkoping.se

Johanna Svensson

S

johanna.svensson@falkoping.se

Ingrid A. Jarlsson

M

ingrid.jarlsson@falkoping.se

Hans Johansson

C

hans.johansson@falkoping.se

Marita Ljus

SD

marita.ljus@falkoping.se

Niclas Hillestrand

S

niclas.hillestrand@falkoping.se

Erik Kyrkander

V

erik.kyrkander@falkoping.se

Niclas Fällström

C

niclas.fallstrom@falkoping.se