Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en lednings- och en samordningsfunktion och ett övergripande ansvar för ekonomisk och fysisk planering, strategifrågor, näringsliv/sysselsättning, information, räddningstjänst, mark- och bostadsfrågor, kollektivtrafik med mera.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden
30 oktoberber 2018–31 oktober 2022.

Adam Johansson (M)

Adam Johansson (M)
Ordförande

Karola Svensson (C)

Karola Svensson (C)
1:e vice ordförande

Vakant (bild saknas)

Vakant
2:e vice ordförande

Ledamöter

Parti

E-post

Henric Hagberg

(S)

henric.hagberg@falkoping.se

1:e vice ordförande

Karola Svensson

(C)

karola.svensson@falkoping.se

Ordförande

Adam Johansson

(M)

adam.johansson@falkoping.se

Dan Hovskär

(KD)

dan.hovskar@falkoping.se

Jonas Larsson

(SD)

jonas.larsson@falkoping.se

Ingvor Bergman

(S)

ingvor.bergman@falkoping.se

Johanna Svensson

(S)

johanna.svensson@falkoping.se

Ingrid A. Jarlsson

(M)

ingrid.jarlsson@falkoping.se

Hans Johansson

(C)

hans.johansson@falkoping.se

Marita Ljus

(SD)

marita.ljus@falkoping.se

Niclas Hillestrand

(S)

niclas.hillestrand@falkoping.se

Erik Kyrkander

(V)

erik.kyrkander@falkoping.se

Niclas Fällström

(C)

niclas.fallstrom@falkoping.se


Ersättare

Parti

E-post

Susanne Larsson

(S)

susanne.larsson@falkoping.se

Wanja Wallemyr

(C)

vanja.wallemyr@falkoping.se

Pema Malmgren

(M)

pema.malmgren@falkoping.se

Göran Gynnemo

(KD)

goran.gynnemo@falkoping.se

Arild Svensgam

(SD)

arild.svensgam@falkoping.se

Roger Lundberg

(S)

roger.lundberg@falkoping.se

Fredy Neüman

(S)

fredy.neuman@falkoping.se

Sture Olsson

(M)

sture.olsson@falkoping.se

Zahra Igal

(C)

igal.zahara@falkoping.se

Gerhard Carlsson

(SD)

gerhard.karlsson@falkoping.se

Kelesh Hussein

(S)

kelesh.hussein@falkoping.se

Camilla Funke

(MP)

camilla.funke@falkoping.se

Debora Josefsson

(KD)

debora.josefsson@falkoping.se