Valberedningen

Kommunfullmäktiges valberedning förbereder val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnder med mera.

Ledamöter och ersättare i valberedningen är valda från och med den 30 oktober 2018 till de nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde nästa period.

Ledamöter

Parti

Ordförande


Ulf Eriksson

(C)

Thomas Fredriksson

(KD)

Pema Malmgren

(M)

Corry Thuresson

(S)

Marita Ljus

(SD)

Marie Post

(S)

Inga-Lill Bergsten

(S)

Lennart Falegård

(L)

Hillevi Wallgren

(C)

Jonas Larsson

(SD)

Niclas Hillestrand

(S)

Inger Lilja

(V)

Ulla-Britt Merkell

(KD)Ersättare

Parti

Agne Arnesson

(C)

Daniel Sigfridsson

(KD)

Lena Sjödahl

(M)

Bengt Lundkvist

(S)

Jens Larsson

(SD)

Anna-Bella Nordh Fahlqvist

(S)

Kovan Akrawi

(S)

Johan Eriksson

(M)

Ann-Britt Larsson

(C)

Gerhard Carlsson

(SD)

Heléne Svensson

(S)

Roland Wanner

(MP)

Britt-Marie Aronsson

(KD)