Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2019

Måndag 28 januari

kl. 18.30

Måndag 25 februari

kl. 18.30

Måndag 25 mars

kl. 18.30

Måndag 29 april

kl. 17.00

Måndag 27 maj

kl. 18.30

Måndag 24 juni

kl. 18.30

Måndag 26 augusti

kl. 18.30

Måndag 30 september

kl. 18.30

Måndag 28 oktober

kl. 09.00

Måndag 25 november

kl. 17.00