Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges 51 ledamöter och 30 ersättare är valda för mandatperioden 15 oktober 2018–14 oktober 2022.

Presidium

Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande Patrik Björck (S) samt 2:e vice ordförande Anders Winlöf (M). Uppdraget som 1:e vice ordförande är för närvarande vakant.

Miljöpartiet

Ledamöter

Ersättare

Camilla Funke

Roland Wanner


Anders Blom

 

Vänsterpartiet

Ledamöter

Ersättare

Erik Kyrkander

Iowan Hedendahl

Emil Estébanez

Vakant

Elisabeth Klang