Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges 51 ledamöter och 30 ersättare är valda för mandatperioden 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022

Presidium

Presidiet består av en ordförande, en 1:e vice ordförande samt en 2:e vice ordförande.

Patrick Björk (S)
Ordförande

Allan Bjärkhed (KD)
1:e vice ordförande

Anders Winlöf (M)
2:e vice ordförande

Miljöpartiet

Ledamöter

Ersättare

Camilla Funke

Roland Wanner


Anders Blom

 

Vänsterpartiet

Ledamöter

Ersättare

Erik Kyrkander

Iowan Hedendahl

Emil Estébanez

Alice Andersson

Elisabeth Klang