Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges 51 ledamöter och 29 ersättare är valda för mandatperioden 15 oktober 2014 - 14 oktober 2018

Presidium

Presidiet består av en ordförande, en 1:e vice ordförande samt en 2:e vice ordförande.

Patrick Björk (S)
Ordförande

Allan Bjärkhed (KD)
1:e vice ordförande

Ingrid A. Jarlsson

Ingrid A. Jarlsson (M)
2:e vice ordförande

Vänsterpartiet

Ledamöter

Ersättare

Erik Kyrkander

Elin Tingmyr

Inger Lilja

Göran Johansson