Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges 51 ledamöter och 30 ersättare är valda för mandatperioden 15 oktober 2018–14 oktober 2022.

Presidium

Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande Patrik Björck (S), 1:e vice ordförande Michael Kristiansson (KD)  samt 2:e vice ordförande Anders Winlöf (M).

Patrick Björck (S)

Patrik Björck (S)
Ordförande

Michael Kristiansson (KD)
1:e vice ordförande

Anders Winlöf (M)

Anders Winlöf (M)
2:e vice ordförande