Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens beslutande instans. Kommun-fullmäktige sammanträder en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och hålls i stadshuset. I KF förs den lokala politiska debatten. De 51 ledamöterna väljs i allmänna val vart fjärde år direkt av kommunmedborgarna

Kommunfullmäktiges uppgifter

  • Tillsätta kommunstyrelse och de nämnder som behövs för verksamheten. Tvingande nämnder är: kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndare.
  • Bestämmer över nämndernas verksamheter.
  • Handlägger ärenden av principiell betydelse, t.ex. mål och riktlinjer, ekonomiska frågor, budget, årsredovisning.
  • Motioner, interpellationer och frågor.
  • Alla ärenden till kommunfullmäktige måste beredas av kommunstyrelsen förutom valärenden.

Mandatfördelning 2014-2018

Falköpings kommun styrs av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Tillsammans har de 27 mandat av kommunfullmäktiges totalt 51 mandat.

Partier i kommunfullmäktige

Mandat

Socialdemokraterna (S)

17

Sverigedemokraterna (SD)

10

Moderata Samlingspartiet (M)

8

Centerpartiet (C)

6

Kristdemokraterna (KD)

4

Liberalerna (L)

2

Miljöpartiet (MP)

2

Vänsterpartiet (V)

2

 

Fullmäktige på webb-tv och radio

Se kommunfullmäktige på webb-tvlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster