Kommunalråd och oppositionsråd

Falköping har två kommunalråd och ett oppositionsråd

Kommunstyelsens ordförande,

kommunalråd

Dan Gabrielsson (S) är kommunstyrelsens ordförande. Han har i uppgift att tillsammans med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ett ansvar att leda majoriteten i övergripande frågor.

Dan Gabrielsson
0515- 88 51 04
dan.gabrielsson@falkoping.se


Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande,

kommunalråd

Karola Svensson (C) är kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Hon har tillsammans med kommunstyrelsens ordförande ett ansvar att leda majoriteten i övergripande frågor. 
Karola Svensson har ett ledningsansvar när det gäller övergripande personalfrågor och folkhälsa.

Karola Svensson
0515-88 51 30
karola.svensson@falkoping.se


Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande,

oppositionsråd

Falköpings 2:e vice ordförande och oppositionsråd heter Adam Johansson (M). I hans uppdrag ingår att föra fram oppositionens politik på en kommunövergripande nivå och kritiskt granska majoriteten och deras beslut.    

Adam Johansson
0722497981
adam.johansson@falkoping.se