Kommunalråd och oppositionsråd

Falköping har två kommunalråd och ett oppositionsråd

Kommunstyelsens ordförande,
kommunalråd

Adam Johansson (M) är kommunstyrelsens ordförande. Han har i uppgift att tillsammans med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ett ansvar att leda majoriteten i övergripande frågor.

Adam Johansson
0515-88 52 79
adam.johansson@falkoping.se


Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande,
kommunalråd

Karola Svensson (C) är kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Hon har tillsammans med kommunstyrelsens ordförande ett ansvar att leda majoriteten i övergripande frågor. 

Karola Svensson
0515-88 51 30
karola.svensson@falkoping.se


Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, oppositionsråd

För närvarande är uppdraget vakant. I uppdraget ingår att föra fram oppositionens politik på en kommunövergripande nivå och kritiskt granska majoriteten och deras beslut.