Kommunalråd och oppositionsråd

Falköping har två kommunalråd och ett oppositionsråd

Kommunstyelsens ordförande,
kommunalråd

Kommunstyrelsens ordförande har i uppgift att tillsammans med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ett ansvar att leda majoriteten i övergripande frågor.

Adam Johansson (M)
0515-88 52 79
adam.johansson@falkoping.se

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande,
kommunalråd

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande har tillsammans med kommunstyrelsens ordförande ett ansvar att leda majoriteten i övergripande frågor. 

Karola Svensson (C)
0515-88 51 30
karola.svensson@falkoping.se

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, oppositionsråd

I uppdraget ingår att föra fram oppositionens politik på en kommunövergripande nivå och kritiskt granska majoriteten och deras beslut.

Ingvor Bergman (S)
0515-88 51 79
ingvor.bergman@falkoping.se