Yrkesgrupper inom socialförvaltningen

 • Administratör
 • Alkoholhandläggare
 • Anhörigsamordnare
 • Arbetsmiljöutvecklare
 • Arbetsterapeut
 • Assistenter
 • Avdelningschef
 • Biståndshandläggare
 • Bitr. enhetschef
 • Bitr. sektionschef
 • Bitr. socialchef
 • Distriktssköterska
 • Ekonom
 • Ekonomiassistent
 • Ekonomihandläggare
 • Enhetschef
 • Familjehemssekreterare
 • Familjerådgivare
 • Familjerättssekreterare
 • Familjeterapeut
 • Fritidsassistent
 • Fritidspedagog
 • Förskollärare
 • Förvaltningsekonom
 • Hjälpmedelssamordnare
 • Hjälpmedelstekniker
 • IT-samordnare
 • Kurator
 • LSS-handläggare
 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska
 • Nämndssekreterare
 • Områdeschef
 • Pedagog
 • Personaladministratör
 • Personlig assistent
 • Receptionist
 • Sektionschef
 • Sjukgymnast
 • Sjuksköterska
 • Skötare
 • Socialpsykolog
 • Socionom
 • Socialsekreterare
 • Syn- och hörselinstruktör
 • Undersköterska
 • Utbildningssamordnare
 • Utredningssekreterare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Vårdare/vårdarinna
 • Vårdbiträde