Socialförvaltningen

Socialförvaltningens uppdrag är att ge vård och omsorg för äldre, vård och omsorg för funktionsnedsatta och stöd till enskilda och familjer. Socialförvaltningen är organiserat i fem avdelningar:

  • Äldreboende
  • Hemtjänst
  • Funtionsnedsättning
  • Individ- och familjeomsorg
  • Gemensamma avdelningen

Cirka 1 200 anställda arbetar med att ge vård och omsorg för äldre och funktionshindrade samt stöd till enskilda och familjer.

Organisationsskiss socialförvaltningen

Klicka för större bildPDF