Kultur- och fritidsförvaltningens stab

Kultur- och fritidsförvaltningen har en stab som bland annat arbetar med den gemensamma administrationen för förvaltningen och kultur- och fritidsnämnden.