Kultur- och fritidsförvaltningen

Organisationsschema kultur- och fritid

Kultur- och fritidsförvaltningen består av bad, bibliotek, Falbygdens museum, Ekehagens forntidsby, fritidskontoret, stab, avdelning för kulturutveckling och ungdomars inflytande, språkvän samt den öppna ungdomsverksamheten med fritidsgårdar i Falköping (Ungdomens Hus).

Förvaltningschef

Maria Wallengren, kultur- och fritidschef
maria.wallengren@falkoping.se
0515-88 50 46

Bad

Badverksamheten ger kommuninvånarna rika möjligheter till rekreation och friskvård. Simskola anordnas året runt för olika kategorier, allt från babysim till simskola för många olika grupper.  I Odenbadet finns även gymverksamhet och cafeteria. Friskvårdsverksamheter som vattengympa, vattenaerobic m.m. genomförs dels i egen regi, dels genom att motionshallen hyrs ut till företag, föreningar och grupper. Friluftsbaden i Stenstorp och Floby är öppna under sommaren för simskola, skolbad och allmänhet.

Odenbadets webbplatsöppnas i nytt fönster

odenbadet@falkoping.se
0515-88 65 50

Bibliotek

Falköpings bibliotek är ett modernt och mångkulturellt bibliotek. Vi erbjuder ett allsidigt utbud av tidningar, tidskrifter, böcker, musik, DVD, e-böcker, ljudböcker och talböcker. Möjlighet till släktforskning och fri tillgång till internet och sökning i databaser. För personer med funktionshinder finns tillgång till specialutrustning och möjlighet att boka personlig hjälp av vår läs- och skrivtekniker. Här ordnas kulturprogram för barn och vuxna, vi erbjuder senior-surf och deltagande i läsecirklar. Med hjälp av lånekort och PIN-kod kan du själv sköta dina lån. Många tjänster kan utföras på vår webbplats. Biblioteksfilialer finns i Broddetorp, Floby, Kinnarp. Stenstorp, Vartofta och Åsarp.

Bibliotekets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

biblioteket@falkoping.se
0515-88 50 40

Museum och Ekehagens Forntidsby

Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby svarar för att Falbygdens kulturarv och särart tas tillvara och levandegörs. Verksamheten har en arkeologisk profil med inriktning på Falbygdens megalitkultur. Museet har också genom avtal från 1965 med Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening ansvaret för omfattande samlingar av föremål, arkivalier och fotografier. Årligen anordnas minst två större utställningar och programverksamhet i anslutning till dessa. Avdelningen har också ansvar för en omfattande skol- och turismverksamhet vid Ekehagens Forntidsby.

Falbygdens museum
0515-88 50 50
museet@falkoping.se

Ekehgens Forntidsby
055-88 67 60
ekehagen@falkoping.se

Ekehagens webbplatsöppnas i nytt fönster

Fritidskontoret

Fritidskontoret svarar för uthyrning av idrottsanläggningar, sporthallar, gymnastiksalar, skollokaler, Medborgarhuset. Vidare handläggs bidragsgivning till föreningar inom verksamheterna kultur, fritid och idrott samt föreningsservice och föreningskontakter samt samordning av sportlovsaktiviteter. Tillståndsgivning och tillsyn av lotterier enligt lotterilagen hanteras också här.

0515-88 50 60
Lotterier 0515-88 50 62
bokning@falkoping.se

Stab

Staben svarar för den gemensamma administrationen för förvaltningen och kultur- och fritidsnämnden

Expedition 0515-88 50 45
kultur.fritid@falkoping.se

Öppen ungdomsverksamhet

Öppen ungdomsverksamhet består av fem fritidsgårdar i Stenstorp, Floby, Kinnarp, Gudhem och Ungdomens Hus i Falköping.

Sarha Eng, verksamhetsledare
0515-88 54 11, 0730-64 93 70
sarha.eng@falkoping.se


Avdelning för kulturutveckling

Avdelningen för kulturutveckling arbetar med vissa arrangemang såsom valborgsmässofirande, nationaldagsfirande och familjelördagar. Barnteatrar och liknande anordnas i bibiloteket.

Karin Hermansson, kulturstrateg
0515-88 50 90, 070-385 28 25
karin.hermansson@falkoping.se

Rob Coe, kulturutvecklare
070-052 01 55
robert.coe@falkoping.se

Unga tar ordet

Unga tar ordet i Falköping är en del av Falköpings kommun och arbetar med unga och ungas inflytande! Vi arbetar för att alla unga ska få komma till tals. Hos oss kan du som arbetar med unga också få hjälp i hur du kan jobba med ungas inflytande. Tar du beslut som rör unga, kan vi hjälpa dig att möjliggöra så att unga får uttrycka sin åsikt. I kommunen arbetar sju unga kommunutvecklare och en ungdomsstrateg. Genom att vara en länk mellan unga, politiker och tjänstepersoner i kommunen, ser vi till att ungas åsikter lyfts fram, och bevakar frågor som rör unga. Sarah Fagerström är vikarierande ungdomsstrateg och finns i röda huset bredvid Falbygdens museum.

Sarah Fagerström
070-630 63 61
sarah.fagerstrom@falkoping.se

Språkvän

Behovet av fler språkvänner är stort. Vi har många nyanlända i vår kommun som vill träna svenska för att etablera sig fortare i samhället. Just du behövs!

De här personerna har uppehållstillstånd, går på SFI nivå B, C och har kommit en god bit på väg i sin språkutveckling. Många av de nyanlända kommer till oss och berättar att de förstår svenska språket relativt bra, men att de inte kan prata och uttrycka sig lika bra. De säger att de har möjlighet att lära sig förstå svenska genom att läsa, lyssna på radio, titta på tv, och så vidare. Men att de pratar dåligt för att de inte har någon att prata svenska med. De vill ha kontakt med etablerade medborgare för att utveckla sitt språk och få mer kunskaper om det svenska samhället och svenska traditioner.

Läget i Sverige

Även om antalet invandrare till Sverige har minskat så kvarstår behovet av språkvän för lång tid framöver. Det beror bland annat på att de som har invandrat till Sverige 2014-2016 får asyl under 2017-2019. Så antalet som önskar språkvänner växer hela tiden. Det är därför just du behövs!

Vill du berika ditt liv med nya vänner?

Vill du lära känna människor med rötter i en annan kultur än i den svenska? Kan du avsätta en liten del av din tid när du har lust? Du binder dig inte till något utan vi matchar ihop dig med lämplig person efter dina önskemål. Därefter träffas ni som vilka vänner som helst, pratar, fikar, promenerar eller vad ni själva kommer överens om. Hur ofta och länge ni träffas är helt upp till er. En del träffas en gång i veckan eller varananan vecka. En del är vänner i två till tre månader, en del får en vän för livet. Här finns mer information om språkvän.

Violeta Kazic, samordnare
0515-88 50 21
violeta.kazic@falkoping.se

Ida Johansson, handläggare
0515-88 50 27
ida.d.johansson@falkoping.se

Maj Örqvist, projektassistent
0515-88 50 17
maj.orqvist@falkoping.se