IT-avdelningen

IT-avdelningens uppdrag är att leda och samordna kommunens utvecklingen inom IT och telefoni

Det innebär bland annat ett internt ansvar för strategiska IT-frågor såsom e-förvaltning, kommunal e-service och att initiera och driva verksamhetsutveckling med IT-stöd. Avdelningen ansvarar också för inköp, drift och support av kommunens datorer, servrar och nätverk samt ger support till alla anställda och politiker. Externt så svarar IT-avdelningen i första hand för frågor som rör bredbandsutbyggnad.

Avdelningen består av 16 medarbetare.