Näringslivsavdelningen

Falköpings kommun ska upplevas som en kreativ och drivande kommun med tillväxt i fokus

Att skapa goda förutsättningar för näringslivsutveckling kräver både kraftfullt lokalt engagemang och att kommunen finns som en aktiv och naturligt part i det lokala, regional och nationella utvecklingsarbetet.

I näringslivsstrategin beskrivs inom vilka fyra områden som vi väljer att fokusera vårt långsiktiga näringslivs och utvecklingsarbete. Dessa är:

  • Logistik
  • Kultur och upplevelsenäring
  • Miljö
  • Entreprenörskap

Välkommen till våra näringslivssidor för att läsa mer!