Kommundirektör

Katarina Andersson är kommundirektör i Falköpings kommun.

Kommundirektören är ytterst ansvarig för att tillsammans med medarbetare verkställa kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut och se till att de politiska besluten blir genomförda i organisationen.

Kommundirektören bistår kommunstyrelsen i arbetet med att planera, leda och följa upp kommunens verksamhet.

Kommundirektören är chef för förvaltningscheferna och övergripande chef för kommunledningsförvaltningens verksamhet och leder kommunens ledningsgrupp. Kommundirektören ansvarar för strategiska utvecklingsfrågor som är viktiga för kommunens framtidsperspektiv. I de strategiska utvecklingsfrågorna ingår näringsliv/besöksnäring, infrastruktur/logistik, stadsbyggnadsavdelningen samt mångfald- och kvalitetsutveckling.