Kommunarkiv

I kommunens arkiv förvaras kommunala protokoll och handlingar från 1850-talet samt enskilda arkiv från 1870-talet. Här förvaras också klasslistor och skolbetyg

Arkivet är tillgängligt för forskare inom olika områden.

Öppettider kommunarkivet

Måndag-fredag kl. 9-12 och 13-16
Ring eller maila före besöke. Se kontakt nedan.
Kommunarkivet finns i Stadshuset på plan 1.