Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen är kommunstyrelsens verktyg för kommunens ekonomiska förvaltning. I ekonomiavdelningens roll ingår ett visst mått av kontroll och uppföljning av att kommunens regelverk följs, men huvudsakligen påverkar ekonomiavdelningen ekonomin och ekonomiadministrationen genom att ge stöd och råd.

Ekonomiavdelningen arbetar bland annat med löpande redovisning, bokslut, bevakning av kundfordringar och finansförvaltning. Avdelningen samordnar också kommunens budget-, uppföljnings- och årsredovisningsarbete. Vidare handhar avdelningen kommunens försäkringar samt leder arbetet med inköp, upphandlingar och statistik. Avdelningen har 6 medarbetare.