Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för en trivsam miljö i vårt gemensamma offentliga rum, det gäller gator, torg, grönområden, gatunätet, vatten- och avloppsnätet. Förvaltningen ansvarar även för kommunens egna fastigheter, reningsverk, biogasproduktion, avfalls- och återvinningsanläggningar, måltidsproduktion samt flygplats.

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av följande avdelningar: