Politiska program

Idrottspolitiskt programPDF

Antaget av kommunfullmäktige den 30 mars 2015

Biblioteksplan

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2008 att fastställa biblioteksplan för Falköpings kommun. En ny biblioteksplan kommer att tas fram under 2018.

Läs hela planen här - biblioteksplanPDF

Kulturstrategi för Falköpings kommunPDF

Antagen av kommunfullmäktige den 27 november 2017