Kultur- och fritidsförvaltningen

Organisationsschema kultur- och fritid

Kultur- och fritidsförvaltningen består av bad, bibliotek, fritidskontor, kultur och kultur i skolan, Falbygdens museum, Ekehagens Forntidsby, verksamhet för inkludering och språkvän, stab, verksamhet som stärker ungas delaktighet och inflytande samt öppen ungdomsverksamhet med fem fritidsgårdar.

Förvaltningschef

Maria Wallengren, kultur- och fritidschef
maria.wallengren@falkoping.se
0515-88 50 46

Bad

Badverksamheten ger kommuninvånarna rika möjligheter till rekreation och friskvård. Simskola anordnas året runt för olika kategorier, allt från babysim till simskola för många olika grupper.  I Odenbadet finns även gymverksamhet och cafeteria. Friskvårdsverksamheter som vattengympa, vattenaerobic m.m. genomförs dels i egen regi, dels genom att motionshallen hyrs ut till företag, föreningar och grupper. Friluftsbaden i Stenstorp och Floby är öppna under sommaren för simskola, skolbad och allmänhet.

Odenbadets webbplatsöppnas i nytt fönster

odenbadet@falkoping.se
0515-88 65 50

Bibliotek

Falköpings bibliotek är ett modernt och mångkulturellt bibliotek. Vi erbjuder ett allsidigt utbud av tidningar, tidskrifter, böcker, musik, DVD, e-böcker, ljudböcker och talböcker. Möjlighet till släktforskning och fri tillgång till internet och sökning i databaser. För personer med funktionshinder finns tillgång till specialutrustning och möjlighet att boka personlig hjälp av vår läs- och skrivtekniker. Här ordnas kulturprogram för barn och vuxna, vi erbjuder senior-surf och deltagande i läsecirklar. Med hjälp av lånekort och PIN-kod kan du själv sköta dina lån. Många tjänster kan utföras på vår webbplats. Biblioteksfilialer finns i Broddetorp, Floby, Kinnarp. Stenstorp, Vartofta och Åsarp.

Bibliotekets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

biblioteket@falkoping.se
0515-88 50 40

Fritidskontor

Fritidskontoret svarar för uthyrning av idrottsanläggningar, sporthallar, gymnastiksalar, skollokaler, Medborgarhuset. Vidare handläggs bidragsgivning till föreningar inom verksamheterna kultur, fritid och idrott samt föreningsservice och föreningskontakter samt samordning av sportlovsaktiviteter. Registering av lotterier enligt spellagen hanteras också här.

0515-88 50 60
Lotterier 0515-88 50 62
bokning@falkoping.se

Kultur

Ansvarar för samordning kring övergripande styrdokument för kultur - kulturstrategin som antogs av kommunfullmäktige 2017. Samordning av Kultur i skolan och Skapande skola samt kulturarrangemang för barn på fritiden, bland annat Familjelördag, barnteater, sagostunder. Sammankallande för kommunens barnkulturteam för samordning av offentliga kulturaktiviteter för barn samt kulturombudsgrupp för kulturutbud inom skolan.

Driver nätverk med träffar för kulturaktörer: Kulturkalas med olika teman två gånger om året, museiråd för ideellt drivna museer och hembygdsråd för hembygdsföreningar samt utdelning av utmärkelsen Årets Falbygdssocken. Ingår i skaraborgsövergripande nätverk för kommunernas kultursamordnare. Ger rådgivning och stöd i frågor kring evenemang. Handlägger bidrag till större kulturevenemang till föreningar som har återkommande publika kulturarrangemang samt ger veksamhetsbidrag till studieförbunden. Medverkar i arbetet med konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation av kommunala fastigheter. Marknadsföring av offentlig konst i Falköpings kommun. Inköp av lös konst samt ansvar för dokumentation och reparation av kommunens konstsamling. Samordningsansvar för kommunens nationaldagsfirande i Plantis 6 juni.

Karin Hermansson
, kulturstrateg
0515-88 50 90, 070-385 28 25
karin.hermansson@falkoping.se

Rob Coe
, kulturstrateg
070-052 01 55
robert.coe@falkoping.se


Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby

Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby svarar för att Falbygdens kulturarv och särart tas tillvara och levandegörs. Verksamheten har en arkeologisk profil med inriktning på Falbygdens megalitkultur. Museet har också genom avtal från 1965 med Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening ansvaret för omfattande samlingar av föremål, arkivalier och fotografier. Årligen anordnas minst två större utställningar och programverksamhet i anslutning till dessa. Avdelningen har också ansvar för en omfattande skol- och turismverksamhet vid Ekehagens Forntidsby.

Falbygdens museum
0515-88 50 50
museet@falkoping.se

Ekehagens Forntidsby
055-88 67 60
ekehagen@falkoping.se

Ekehagens webbplatsöppnas i nytt fönster

Inkludering och Språkvän

Inkludering för ett medmänskligt Falköping

Verksamheten arbetar för att främja inkludering för att alla ska känna sig som en del av samhället. Vi arbetar för att möjliggöra social gemenskap och möten där olikheter berikar. Verksamheten främjar en meningsfull fritid för Falköpings invånare genom att skapa nätverk mellan nyanlända och invånarna i Falköping och stödja språkinlärning. Verksamheten ska möjliggöra aktiviteter och forum som bidrar till öppenhet, delaktighet, trygghet och en känsla av sammanhang och skapa ett nätverk för alla som i olika former arbetar aktivt med integration och inkludering.

Inkludering är allt som välkomnar, inkludering handlar om vårt absoluta behov av att tillhöra en grupp, vi ifrågasätter ingen för sin olikhet. Verksamheten ska stötta kommunens förvaltningar, verksamheter och civila samhället med ett inkluderingsperspektiv.

Vill du berika ditt liv med nya vänner?

Genom att matcha personer som språkvänner eller fikavänner arbetar vi med inkludering i praktiken. Vill du lära känna människor med rötter i en annan kultur än i den svenska? Kan du avsätta en liten del av din tid när du har lust? Du binder dig inte till något utan vi matchar ihop dig med lämplig person efter dina önskemål. Därefter träffas ni som vilka vänner som helst, pratar, fikar, promenerar eller vad ni själva kommer överens om. Hur ofta och länge ni träffas är helt upp till er. En del träffas en gång i veckan eller varananan vecka. En del är vänner i två till tre månader, en del får en vän för livet. Här finns mer information om språkvän

Violeta Kazic, samordnare
0515-88 50 21
violeta.kazic@falkoping.se

Ida Johansson, handläggare
0515-88 50 27
ida.d.johansson@falkoping.se

Stab

Staben svarar för den gemensamma administrationen för förvaltningen och kultur- och fritidsnämnden.

Expedition 0515-88 50 45
kultur.fritid@falkoping.se

Unga tar ordet

Unga tar ordet i Falköping är en del av Falköpings kommun och arbetar med unga och ungas inflytande! Vi arbetar för att alla unga ska få komma till tals. Hos oss kan du som arbetar med unga också få hjälp i hur du kan jobba med ungas inflytande. Tar du beslut som rör unga, kan vi hjälpa dig att möjliggöra så att unga får uttrycka sin åsikt. I kommunen arbetar ett antal unga kommunutvecklare och en ungdomsstrateg. Genom att vara en länk mellan unga, politiker och tjänstepersoner i kommunen, ser vi till att ungas åsikter lyfts fram, och bevakar frågor som rör unga. Sarah Fagerström är vikarierande ungdomsstrateg och finns på andra våning i Falköpings bibliotek.

ungifalkoping.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karoline Jernsparv, ungdomsstrateg
073-085 69 17
karoilne.jernsparv@falkoping.se

Öppen ungdomsverksamhet

Öppen ungdomsverksamhet består av fem fritidsgårdar i Vartofta, Stenstorp, Floby, Kinnarp, Gudhem och ett ungdomens Hus i Falköping.

Sarha Eng, avdelningschef
0515-88 54 11, 073-064 93 70
sarha.eng@falkoping.se


Dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden

Mattias Olerot, 0515-88 58 59, 076-722 26 53, dataskydd@falkoping.se