Kompetens- och arbetslivsförvaltningen, KAF

Vi ska vara ett nav för den lokala marknadens behov av kompetenshöjning inför framtiden, det gäller både företag och den offentliga sektorn.

Ett av våra mål är att höja utbildningsnivån i kommunen. Att ta klivet upp till högre studier är fortfarande stort för många, precis som det brukar vara på orter utan tradition av högskolestudier.

I KAF ingår följande verksamhetsområden:

  • Arbetsmarknadscenter
  • Vuxenutbildningen
  • Särskild utbildning för vuxna
  • SFI - Utbildning i svenska för invandrare
  • Yrkeshögskola
  • Uppdragsutbildning