Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen har det strategiska ansvaret för den externa och interna kommunikationen.

Kommunikationsavdelningen är en strategiskt stödjande funktion som skapar förutsättningar för våra förvaltningar att nå sina mål.