Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningens uppdrag är att samordna och stödja, utveckla och följa upp den kommunala verksamheten med ett helhetsperspektiv på uppdrag av kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningen ska också stärka rollen av de strategiska och kommungemensamma frågorna med syfte att uppnå ett helhetsperspektiv och förbättra kvalitén och effektiviteten. Förvaltningen ska verka för en förebyggande och god samverkan med kommunens alla parter.

Kommundirektören

Det är kommundirektören som leder kommunledningsförvaltingen och har rollen som chef för övriga nämnders förvaltningschefer. Kommundirektören är också länken mellan förvaltningarna och kommunstyrelsens politiker.