Barn- och utbildningsförvaltningen

I Falköping har vi en ständig strävan efter hög kvalitet i skola och barnomsorg. Här betonar vi kunskap, trygghet, omsorg och arbetsro samt valfrihet. Alla barn och elever har rätt att få det stöd de behöver.

Vår ambition är en modern pedagogik med stöd av ny teknik.