Hållbar utveckling

Runda cirklar som beskriver olika områden inom hållbar utveckling så som social, ekonomisk och ekologisk hållbarnhet

I Falköping tar vi ansvar för vår gemensamma framtid och en hållbar utveckling. Ekologin sätter ramarna och villkoren med planetens absoluta gränser, våra ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är de medel tillsammans med det politiska systemet vi har för att skapa social hållbarhet. Ett socialt hållbar Falköping är själva målsättningen, ett dynamiskt och rättvist samhälle där de mänskliga behoven uppfylls.

Vi vill skapa det goda livet för våra medborgare och för kommande generationer. Vi ska driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser används medvetet och balanserat. Falköpings kommun ser ett tydligt samband mellan hållbara satsningar och den lokala utvecklingen.

Falköpings kommun gör varje år en Hållbarhetsredovisning som en del i årsredovisningen.