Värdegrund

Syftet med att arbeta med en gemensam värdegrund är att stärka hela kommunens arbete med att skapa det goda livet i Falköping och målet är nöjda Falköpingsbor.

Det har aldrig varit viktigare att arbeta med vår värdegrund än idag i det allt mer komplexa samhälle som växer fram. Alla medarbetare är viktiga och blir dagligen utmanande i  roller och normer, därför behöver alla medarbetare ett professionellt och respektfullt förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör.

En gemensam värdegrund ger oss en samsyn på vårt uppdrag och en kompass för vår fortsatta utveckling. Lika självklart ska våra värdeord tillämpas i vår interna relation, arbetskamrater, chefer och politiker emellan. Det är där vi skapar värdegrunden och lägger grunden för hur vi sedan agerar i externa situationer, i mötet med våra uppdragsgivare, Falköpingsborna och besökare. Har vi ingen öppen dialog och förtroende arbetskamrater emellan avspeglas det i våra utåtriktade relationer.
   

Vi är till för Falköpingsborna         

Falköpings kommuns värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Falköping ska vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i — nu och i framtiden. Vår värdegrund är gemensam för alla verksamheter och medarbetare och bidrar till att stärka vår kommun och dess invånare.
   
Vår värdegrund har fyra nyckelord:

• Alla ska behandlas rättvist

• Våra relationer kännetecknas av öppenhet och ett gott bemötande

• Vi uppnår goda resultat genom effektivitet och samverkan