Säker & trygg kommun – Safe Community

Falköping har utsetts till En säker och trygg kommun vilket innebär följande.

  • Långsiktiga, varaktiga program omfattande båda könen och alla åldrar, miljöer och situationer.
  • Program som riktas mot högriskgrupper och -miljöer samt program som främjar säkerhet för utsatta grupper.
  • Program som dokumenterar skadors frekvens och orsaker.
  • Utvärdering för att bedöma programmens processer och effekten av förändringarna.
  • Deltagande i nationella och internationella nätverk för Safe Community.