Ledamöter och tjänstepersoner

Ledamöter

Falköpings kommun
Karola Svensson (C), ordförande
Dan Gabrielsson (S)
Lena Sjödahl (M)

Ersättare

Falköpings kommun
Hans Johansson (C)
Ingvor Bergman (S)
Ingrid A Jarlsson (M)

Ledamöter

Västra Götalandsregionen
Agneta Edvardsson (M), vice ordförande 
Anita Löfgren (S) 

Adjungerade

Falköpings kommun
Lars-Göran Andersson (KD), kompetens- och arbetslivsnämnden
Rune Lennartsson (C), socialnämnden
Allan Bjärkhed (KD), kultur- och fritidsnämnden
Johanna Svensson (S), Tekniska nämnden

Tjänstepersoner

Falköpings kommun
Katarina Andersson, kommundirektör
Birgit Lagergren, biträdande socialchef 
Karina Bronell, skolchef
Sonja Neuman Hall, utredningssekreterare barn- och utbildningsförvaltningen
Bengt Nilsson, säkerhetssamordnare
Per-Erik Källström, drogförebyggande samordnare
Patrick Nohlgren, samhällsbyggnadschef
Maria Wallengren, kultur- och fritidschef
Maria Ström, personalchef
Stefan Swenson, räddningschef
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg
Per Larsson, sekreterare

Folktandvården
Louise Hoffman, klinikchef

Polismyndigheten
Anna-Lena Mann, poliskommissarie