Ökad trygghet i Falköping!

Anna-Lena Mann och Bengt Nilsson

Vad behöver göras för att öka tryggheten i ditt område? Falköpings kommun och Polisen arbetar tillsammans på olika sätt för att barn, ungdomar och vuxna ska känna sig tryggare i sitt närområde. Berätta för oss vad du tycker är mest viktigt och vilka åtgärder som ska prioriteras!

Kommunpolisen Anna-Lena Mann och Bengt Nilsson från Brottsförebyggande rådet i Falköping vill gärna att du delar med dig av dina synpunkter i en kort enkät genom att klicka på länken nedan. Den tar högst fem minuter att fylla i. Om du vill får du vara anonym.

Enkät för synpunkter om ökad trygghet

Överenskommelse om lokal samverkan

Lokalpolisområde östra Skaraborg och Falköpings kommun ska inom kort träffa en lokal överenskommelse, om ett så kallat medborgarlöfte, som innebär större samverkan för att öka tryggheten för medborgarna i kommunen.

Dialogen med medborgarna är viktig när det gäller att skapa gemensamma mål i arbetet att förebygga brott och öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet för att öka tryggheten och stärka förtroendet för polisen och kommunen. Vad som ska prioriteras beror i hög grad på hur medborgarna upplever sitt närområde och vilka synpunkter de har.