Brottsförebyggande rådet i Falköping

Brottsförebyggande rådet i Falköping arbetar för att du ska känna dig säker och trygg i din närmiljö och förhindra att du utsätts för brott och skadegörelse. Det gäller alla - både barn, ungdomar och vuxna.

Trygg uppväxt i Falköping

Barn och ungdomar ska ha möjlighet att växa upp till trygga individer med god självkänsla, bra uppväxtmiljö och trygg närmiljö. Vi har som mål att

  • utveckla familjestödjande aktiviteter
  • ge barn och ungdomar en positiv framtidstro
  • stödja kommunens alkohol- och drogpreventiva arbete

Brottsförebyggande rådet i Falköping består av representanter från kommunens förvaltningar och polisen. Rådet är, liksom Safe Community, en del av Folkhälsorådet och arbetar efter dess mål.

BRÅ i Falköping deltar vid olika arrangemang och bevakar forskning och nya metoder för att skapa en trygg kommun.

BRÅ i Sverige

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är ett centrum för forskning och utveckling inom rättsväsendet (polis, åklagare, domstolar och kriminalvård). BRÅ arbetar på uppdrag av regeringen och samarbetar med andra myndigheter och organisationer.

BRÅ arbetar för minskad brottslighet och ökad trygghet, tar fram fakta och sprider kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete.

BRÅ producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning för att ta fram ny kunskap och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete.