Brottsförebyggande arbete i Falköping

Falköpings kommun arbetar för att du ska känna dig säker och trygg i din närmiljö och förhindra att du utsätts för brott och skadegörelse. Det gäller alla - både barn, ungdomar och vuxna

Trygg uppväxt i Falköping

Inom det brottsförebyggande arbetet är strategin är att arbeta tvärsektoriellt med trygghetsfrämjande insatser för att skapa en trygg, säker miljö och för att förhindra brott.

Det handlar till viss del om att arbeta operativt och delta vid olika arrangemang men också bevaka forskning och nya metoder för trygghetsskapande arbete.

Falköpings kommun och Polisområde Skaraborg har tecknat ett samarbetsavtal. En gemensam problembild hat tagits fram och prioriterade områden för 2017-2019 är:

  • Trygghet i offentlig miljö
  • Trafiksäkerhet
  • Inbrott och skadegörelse
  • Våldsbejakande extremism

BRÅ i Sverige

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är ett centrum för forskning och utveckling inom rättsväsendet (polis, åklagare, domstolar och kriminalvård). BRÅ arbetar på uppdrag av regeringen och samarbetar med andra myndigheter och organisationer.

BRÅ arbetar för minskad brottslighet och ökad trygghet, tar fram fakta och sprider kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. BRÅ producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning för att ta fram ny kunskap och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete.