Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)

Ungdomars alkohol- och drogvanor

CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) har sedan 1971 genomfört så kallade drogvaneundersökningar i Sverige. I Falköpings kommun görs undersökningen ungefär vart tredje år.

Alla ska kunna träna på dopningsfria anläggningar

Dopningsfritt Falköping startade upp i Falköping 2008 och har i dag spridit sig till samtliga Skaraborgs kommuner, med drygt 50 träningsanläggningar.

Det är ett samarbete mellan Skaraborgs kommuner, träningsanläggningar, polisen och folkhälsoenheten.

Syftet är att göra det svårare att använda dopningspreparat. Alla medlemmar på anläggningarna skriver på ett avtal som gör det möjligt att genomföra dopningstester. Avtalet är ett unikt arbetsverktyg för anläggningarna och ett sätt att kunna erbjuda dopningsfria träningsmiljöer.

Dopningsfritt Skaraborg