Tätortsstatistik

Statistiska centralbyråns (SCB) definition på tätort är sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare.

Nedan redovisas befolkningsstatistik för Falköpings kommuns tätorter sedan 2009.